7 november: wijziging parkeerplaatsen voor station Leeuwarden

Op dinsdag 7 november 2017 bereidt aannemer K_Dekker de werkzaamheden voor in het gebied vlak voor het station. Hij gaat daar onder andere de bestrating aanleggen. Het werkvak is met bouwhekken afgeschermd. Als voorbereiding worden de invalideparkeerplaatsen, de taxistandplaatsen en de Kiss & Ride voor het station verplaatst. De nieuwe parkeerlocaties gelden tot het einde van de werkzaamheden, naar verwachting eind december 2017. Voor het laden en lossen blijven dezelfde plaatsen beschikbaar.

Start werkzaamheden

Zodra de omzetting van de parkeerplaatsen klaar is, begint de aannemer met de werkzaamheden. Dit is naar verwachting in de loop van dinsdag 7 november of op woensdag 8 november.

Kijk voor meer gegevens over de gewijzigde parkeerplaatsen op het kaartje hieronder.

171107 Wijziging taxistandplaats en invalidenparkeerplaatsen en K&R