Bedrijventerrein De Zwette weer goed bereikbaar

bedrijventerrein

De stremming in de James Wattstraat is opgeheven.

Aannemer De Boer + de Groot sloopt de Zwettebrug boven en nabij de Snelliusweg en Fahrenheitweg. Om de sloopwerkzaamheden aan de oostzijde van het Van Harinxmakanaal veilig te kunnen uitvoeren, was de Fahrenheitweg daar gestremd tot half oktober. Ook is de kruising James Wattstraat, de voormalige oostelijke toerit naar de Zwettebrug, nu aangepast. Hierdoor was een stremming tot en met vrijdag 3 november noodzakelijk. Tijdens de werkzaamheden waren de aanliggende bedrijven steeds goed bereikbaar.
Tot begin februari 2018 wordt er nog gewerkt aan de sloop van de voormalige Zwettebrug en het aanbrengen van een nieuw remmingwerk.

Project sloop Zwettebrug

De Zwettebrug wordt sinds de komst van De Haak om Leeuwarden (2014) niet meer gebruikt. De Zwettebrug in Leeuwarden wordt gesloopt en opgeruimd. De spoorbrug blijft bestaan.
Lees meer over het project op de projectpagina van deze website.