Laatste brugbediening Drachtsterbrug

Bediening Drachtsterbrug

Maandagochtend 9 oktober werd de Drachtsterbrug voor de laatste maal bediend.
Samen met enkele brugwachters die de Drachtsterbrug bediend hebben werd bij dit moment stil gestaan.

De afgelopen periode is al een flink stuk van de brug aan de noordzijde van het kanaal gesloopt. Nu is het gedeelte in het kanaal aan de beurt.
Op dinsdag 10 oktober wordt met snijbranders het beweegbare gedeelte, het val, in stukken gedeeld.
Er is gelegenheid om te komen kijken naar het uithijsen, dat aansluitend plaatsvindt.
Langs de oever van het Van Harinxmakanaal, in Aldlân West (ter hoogte van Mannagras) is een (overdekte) kijklocatie gecreëerd. Klik hier voor meer informatie.

Planning

Dinsdagochtend wordt om 7.00 uur de kraan opgesteld. Naar verwachting wordt het eerste gedeelte tussen 8.00 en 10.00 uur uitgehesen.
Eén en ander is weersafhankelijk. Houd onze communicatie kanalen in de gaten voor actuele berichtgeving.
Na verwijdering van het val, worden deze maand de basculekelder, de pijlers en de resterende brugdelen nog verwijderd.

Scheepvaart

Voor scheepvaart betekent de sloop dat er vrije doorvaart mogelijk is. De komende periode is er nog wel wat hinder in verband met de sloop, maar doorvaart is altijd mogelijk.

Project Drachtsterweg en omgeving

Kijk voor meer informatie over dit project op de projectpagina. Kijk live mee met het werk via één van de webcams en lees de nieuwsbrief of bekijk de laatste hinderplanning.