Betonhappers in Zwettebrug

zwettebrug nieuw

De Zwettebrug over het Van Harinxmakanaal wordt gesloopt en het houten remmingwerk wordt vervangen door een stalen versie. Verder komt er een aanpassing in de kruising James Wattstraat-voormalige oostelijke toerit. Hierdoor zijn de Fahrenheitweg en de James Wattstraat enkele periodes gestremd. De sloop van de brug en het aanpassen van de brugkelders, middenpijler en het remmingwerk veroorzaken hinder voor de scheepvaart, maar één van de doorvaartopeningen is altijd beschikbaar. Er komen tijdelijke hoogtebeperkingen wanneer de spoorbrug door sloopwerkzaamheden en aanbrengen nieuw remmingswerk niet kan draaien. Bij het afgraven van de taluds wordt ca. 30.000 m3 grond, zand, oud asfalt en funderingsmateriaal afgevoerd.  De werkzaamheden zijn in april 2018 klaar.

zwettebrug noordZwettebrug met boor