Werkzaamheden Europaplein volgens planning

werkzaamheden Europaplein op schema

Op het Europaplein heeft aannemer KWS de afgelopen twee weekenden doorgewerkt, ook ’s avonds. De werkzaamheden verlopen volgens de planning. Het kwelscherm rondom het plein is klaar. Dit gebeurde in 2 fases. In het eerste weekend bij de aansluiting van de Valeriusstraat – Harlingerstraatweg-Oost op het Europaplein. In het tweede bij de aansluiting Heliconweg – Harlingerstraatweg-West op het Europaplein. Het scherm zorgt ervoor dat het grondwater uit de wijken eromheen niet in de fietstunnels kan stromen. De weg werd opengebroken om de aanleg van de nieuwe riolering voor te bereiken. Tijdens deze twee weekenden was het plein afgesloten voor alle verkeer. Eind juli brengen de medewerkers van KWS de drie tunneldekken van de fietstunnels aan. Dit zijn de zolders van de tunnels. Daar overheen loopt straks de rijbaan van de turborotonde. Ze brengen – net als bij de wanden en de vloer – bekisting (een mal) aan. Daarin storten ze beton. Wapening (ijzeren staven) in het beton zorgt voor sterkte. Elk tunneldek is ongeveer 30 meter lang. Tussen de fietstunnels en de wegen daarboven worden stootvloeren aangelegd. Deze vangen eventuele uitzetting op. Dan kan de aanleg van de turborotonde beginnen. Naar verwachting rijdt het verkeer eind september definitief over de turborotonde. Daarna gaat de aannemer met de buitenkant van het plan en de fietstunnels verder.