Feestelijke oplevering Herinrichting Deinum-Boksum

feestelijke oplevering

Het project Herinrichting Deinum-Boksum is vrijdag 7 juli feestelijk afgerond met de bewoners van de dorpen Deinum, Boksum en Blessum. Gedeputeerde Sietske Poepjes, wethouder Arend Dijkstra en Erik Poel, rayonleider van aannemer Reef, fietsten samen met de schoolkinderen van Deinum en Boksum door het versierde tunneltje bij Pypsterbuorren (bij de Boksumer Soal). Daarmee was de tunnel geopend. Een bijzondere locatie, want op deze plek vond in 1586 de slag bij Boksum plaats. Sporen van deze slag werden bij de realisatie van de tunnel bij toeval ontdekt.

Kampement

Bij de fietstunnel was vrijdagmiddag een middeleeuws kampement opgeslagen met een Friese strijder die vertelde over ‘zijn aandeel’ in de Slag bij Boksum. In de tachtigjarige oorlog vond hier op 17 januari 1586 een veldslag plaats tussen Spaanse soldaten en een vrijwilligerslegertje Friezen. De Friezen werden verrast en het liep slecht af…..

Toevalsvondst bij aanleg

Om de tunnel te kunnen maken, is een groot deel van de oude Middelzeedijk onder de Pypsterbuorren vergraven. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden is de locatie eerst archeologisch onderzocht. Tijdens de graafwerkzaamheden bij de Boksumer Soal stuitte men in maart 2016 onverwachts op menselijke skeletten. De onderzoekers hebben vastgesteld dat het gaat om gesneuvelden van de Slag bij Boksum in 1586. Het is de eerste keer dat er menselijke resten van deze slag zijn gevonden.

Project Herinrichting Deinum-Boksum

Het gebied tussen Deinum en Boksum is nu opnieuw ingericht. Er is een nieuwe dorpsrand voor Deinum, nieuwe sport- en woonvelden en een opvaart tussen Deinum en Boksum. Lees hier meer over het project.