Middelste vloer spooronderdoorgang Deinum gestort

Middelste vloer spooronderdoorgang Deinum gestort

Op donderdag 13 april is de middelste betonvloer van de spooronderdoorgang in Deinum gestort.

Middelste vloer spooronderdoorgang Deinum gestort

Vrachtauto’s reden de hele dag af en aan om 750 m3 beton te storten. Op het dikste punt is de vloer 2,5 meter dik. Dit volume is nodig om weerstand te bieden aan de opwaartse kracht van het grondwater. In maart is het noordelijke deel gestort, het zuidelijke deel volgt in eind april. Als de vloer helemaal klaar is, vormt dit straks de nieuwe toegangsweg naar Deinum voor gemotoriseerd verkeer. Na het storten van de vloer volgt het aanbrengen van asfalt en het bekleden van de wanden schanskorven. Dit zijn gaaselementen gevuld met natuursteen. Volgens planning is de onderdoorgang 16 juni open voor verkeer.

Herinrichting Deinum Boksum

De spooronderdoorgang is onderdeel van het project Herinrichting Deinum-Boksum. In mei/juni wordt de vaarroute, parallel aan de nieuwe invalsweg, verder uitgegraven zodat er een vaarverbinding ontstaat voor kleine schepen tussen de Boksumersoal en het Van Harinxmakanaal. De velden van het nieuwe sportcomplex zijn al in gebruik. Aan het eind van de zomer is ook de nieuwe sportaccommodatie klaar. Het project herinrichting Deinum-Boksum is een gezamenlijk project met de gemeente Menameradiel en wordt uitgevoerd door aannemer Reef Infra. Project herinrichting Deinum-Boksum is onderdeel van het grotere project Gebiedsontwikkeling.