Hinder op De Haak om Leeuwarden

hinder

Op maandag 27 maart tussen 9.30 uur en 13.00 uur worden de af- en toeritten 23 van de N31 De Haak om Leeuwarden weer beurtelings afgesloten. Rond het Poptafiadukt worden opnieuw inspectiewerkzaamheden aan het asfalt van de Harlingerstraatweg uitgevoerd.
Weggebruikers worden omgeleid; deze route wordt door middel van borden ter plaatse aangegeven.

Werkzaamheden

Vorig jaar zijn de scheurtjes in de toplaag van het asfalt hersteld. De weg is op die plaatsen van een nieuwe en sterkere asfaltconstructie voorzien. We voeren nu regelmatig inspecties uit om te kijken of de herstelmaatregelen voldoende zijn geweest.
Wij streven er uiteraard naar de hinder zo kort mogelijk te houden.