Groenwerkzaamheden bij Zwettebrug

Groenwerkzaamheden bij Zwettebrug

Er zijn groenwerkzaamheden bij Zwettebrug. Bij de Zwettebrug in Leeuwarden is gestart met het verwijderen van kleinere bomen en struiken. Voor het broedseizoen begint, wordt alvast zoveel mogelijk groen verwijderd dat niet binnen de kapvergunning valt. De groenwerkzaamheden worden uitgevoerd na een ecologische check volgens de flora- en faunawet en lopen vooruit op de kap van enkele grote bomen.

Verwijderen brug

Na het openstellen van de Haak om Leeuwarden, de Westelijke invalsweg en het Margaretha Zelle-aquaduct is de Zwettebrug overbodig geworden. De brug wordt in z’n geheel opgeruimd. En in november 2016 zijn de bewegende delen van de brug al verwijderd. In juni 2017 start de aannemer met de sloop van de rest van de brug en het afgraven van de toeritten.