Autoviaduct De Twilling gesloopt

Autoviaduct De Twilling gesloopt

In het weekend van 23-25 september is dag en nacht doorgewerkt om het autoviaduct van de Twilling te slopen. Het viaduct is niet meer nodig na de komst van de Haak en de nieuwe verbinding tussen It Holt en de Spoorstrjitte. De sloopwerkzaamheden hebben geen invloed gehad op de dienstregeling van de treinen. Met het slopen van het viaduct is een volgende stap gezet bij de herinrichting van Deinum-Boksum.

Planning

Tot aan april 2017 wordt er nog hard gewerkt:

  • De kunstgrasvelden kunnen in oktober bespeeld worden, de bouw van de sportgebouw volgt later.
  • De oude N31 wordt een vaarroute (met parallelweg) naar het Van Harinxmakanaal.
  • Er komt een haven bij Deinum en een sloepenhaven bij Boksum.
  • Ten noordoosten van Deinum komen woonvelden voor koop- en huurwoningen.
  • Bij Pypsterbuorren (ter hoogte van de Hendrik Algrawei) wordt in oktober een fietstunnel aangelegd.