Informatiebijeenkomst Westelijke invalsweg fase 2

Informatiebijeenkomst Westelijke invalsweg fase 2

Maandag 26 september is de informatiebijeenkomst over de herinrichting Westelijke invalsweg. Geïnteresseerden zijn welkom op maandag 26 september om 17.30 uur in het MindUp gebouw aan de Marshallweg 9. Aan de hand van de ontwerptekeningen, die in de ruimte zijn opgehangen krijgt u een indruk van de herinrichting Westelijke invalsweg.

Programma informatiebijeenkomst

Projectleider Rohan Ketzer van de gemeente Leeuwarden opent de avond met een korte inleiding over het project. Daarop aansluitend geeft de aannemer een presentatie over de planning van de werkzaamheden. Na de informatie van de aannemer is er ruimte voor het stellen van vragen.

Wij gaan graag met u in gesprek om te horen wat er speelt in de omgeving. Uw kritische blik en betrokkenheid zorgen ervoor dat we gezamenlijk de werkzaamheden zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen.