Bypass Deinum is verbeterd

Bypass Deinum is verbeterd

Eind augustus is een tijdelijke bypass gemaakt die nodig is voor de werkzaamheden van de nieuwe onderdoorgang van De Twilling. Voor de veiligheid van fietsers en automobilisten zijn inmiddels de volgende verbeteringen aangebracht:
• De berm is uitgevlakt en plaatselijk verbreed.
• Er zijn minder schildjes (wegbebakening) langs de kant van de weg.
• De bocht voor fietsers is breder gemaakt.
• De rood-witte barriers in de bocht zijn verplaatst zodat de auto’s er beter langs kunnen.
• Pijlen op de weg geven de rijrichting aan.
• De grondbult in de bocht is verlaagd zodat er beter zicht is.
• De bebording is aangepast.
• Het bord met de S bocht is verplaatst.

Tot slot komen er nog extra barriers op de plek van de nieuwe watergang.
Bypass Deinum is verbeterd
De werkzaamheden zijn onderdeel van project Herinrichting Deinum-Boksum.