In gesprek met omwonenden Drachtsterweg e.o.

bewoners

Heijmans en provincie Fryslân gingen woensdagavond 22 juni jl. in gesprek met omwonenden van project Drachtsterweg e.o. De informatiebijeenkomst is door ongeveer 125 omwonenden bezocht. De aanwezigen kregen ruim de gelegenheid om vragen te stellen aan zowel Heijmans als provincie Fryslân naar aanleiding van het nieuws van de week ervoor. Gedeputeerde Sietske Poepjes en concerndirecteur van Heijmans, de heer Gert-Jan Vermeulen, openden de avond en gaven een toelichting op de bereikte overeenstemming.

vraag uit publiek
Er werden veel vragen gesteld door de aanwezige omwonenden.

Vertrouwen herstellen

Na een inhoudelijke presentatie van Heijmans over de werkzaamheden stelden aanwezigen vragen over onder andere het vertrouwen in de nieuwe planning, de ‘manier van bouwen’ en de mate van overlast. De sfeer was gemoedelijk en toch ook kritisch. Zowel Heijmans als provincie hebben toegezegd dat er blijvend aandacht is voor persoonlijke situaties en maatwerk als het gaat om compensatie van opgetreden schade. Daarnaast doen beide partijen hun uiterste best om het vertrouwen van de omgeving te herstellen door hen mee te blijven nemen in de voortgang van de nieuwe planning.

Wilt u graag de presentatie ontvangen? Stuur dan een e-mail mailto:infopbl@fryslan.frl o.v.v. presentatie Heijmans.

Meer informatie

Meer informatie over project Drachtsterweg en omgeving vindt u hier.