Sluis bij Marsum feestelijk geopend

Sluis bij Marsum feestelijk geopend

Op vrijdag 15 april om 12:30 uur openden gedeputeerde Sietske Poepjes en Burgemeester Tom van Mourik van Menameradiel de Middelseeslús bij Marsum. Dit deden zij door de route langs Ritsumasyl naar Marsum te varen en vervolgens samen de sluis te bedienen. Daarna volgde een feestelijke doorvaart naar Marsum.

Nieuwe vaarroute

Door de opening van deze sluis is Marsum vanaf nu bereikbaar voor kleine pleziervaart.
Deze vaarroute loopt tijdelijk in 2016 via Ritsumasyl. De vaart tussen Ritsumasyl en Marsum is alleen bevaarbaar voor kleine boten met een diepgang tot maximaal 1 meter. De door-vaartbreedte van de sluis bedraagt 5 meter. De sluis moet met de hand zelf bediend worden. In 2017 is de sluis ook bereikbaar via de Ballansvaart. Vanaf dat moment kan ook de grotere pleziervaart naar Marsum varen. Het laatste stukje vaarweg naar de kade in Marsum is alleen voor sloepen geschikt.

De sluisdeur wordt opengedraaid door Burgemeester Van Mourik.
De sluisdeur wordt opengedraaid door Burgemeester Van Mourik.

Marsum Ahoy

Na het passeren van de sluis meerde de boot even aan bij de nieuwe steiger aan de Bokma-singel. Daar bracht zanger (en Marsumer) Piter Wilkens het lied ‘Marsum Ahoy’, het lied dat door de Marsumer Aldjiersploech geschreven is naar aanleiding van de aanleg van de nieuwe vaart en de Marsumer Haven.

Piter Wilkens
Piter Wilkens

Net als vroeger

Met het openstellen van de sluis is het dorp weer via het water bereikbaar, net als in vroegere tijden. Daarmee is een langgekoesterde wens van Marsum in vervulling gegaan. Het dorp hoopt op een recreatieve impuls. De sluis is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen provincie Fryslân en gemeente Menameradiel in het kader van gebiedsontwikkeling rondom de Haak om Leeuwarden.

Doorvaart door sluis
Doorvaart door sluis

Voor het project Vaarweg Marsum, waar de sluis onderdeel van is, zijn subsidies toegekend vanuit provincie Fryslân PMJP (provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied) Recreatie en Toerisme en Stadsregio Leeuwarden.

Meer informatie over gebiedsontwikkeling in het gebied in en rondom Leeuwarden vindt u hier.