Goede opkomst informatieavond Herinrichting Ritsumasyl

Goede opkomst informatieavond Herinrichting Ritsumasyl

Dinsdagavond 12 april werden inwoners van Ritsumasyl en directe omgeving geïnformeerd over de werkzaamheden die op stapel staan in en rondom het dorp.
De avond werd geopend door wethouder Arend Dijkstra, waarna Wieger Feddema van gemeente Menameradiel en Anne de Jager van provincie Fryslân het woord namen over de bouw van de brug en de herinrichting in het dorp.

Kabels en leidingen

Begin mei starten de voorbereidende werkzaamheden in het dorp. Nutsbedrijven gaan  kabels en leidingen verleggen, zodat deze straks geen obstakel meer vormen voor de bouw van de brug in Ritsumasyl. Hiervoor vinden boringen van wel 18 meter diep plaats, onder het gehele dorp door.

Brug in Ritsumasyl

Op de informatieavond werd ook het ontwerp en de bouw van de brug in het dorp verder toegelicht. Zoveel mogelijk van de eerder aangedragen wensen van de inwoners zijn meegenomen in het ontwerp van deze brug. Waaronder de doorvaartbreedte van 7 meter. Het ontwerp wordt de komende periode verder in detail uitgewerkt en waar nodig nog afgestemd met direct omwonenden. De bouw vind plaats in de eerste helft van 2017.

Fietsbrug Van Harinxmakanaal

Verder werden de plannen  voor de duurzame en innovatieve beweegbare fietsbrug door projectleider Rommie Spoelstra nader toegelicht. De ambitie is om een bio- composiet toe te passen voor het beweegbare deel en de overspanning. Een unieke kans voor Fryslân. Een brug met die omvang is nog nergens ter wereld gerealiseerd. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan het ontwerp. De planning is om de brug in 2018 in gebruik te kunnen nemen.