Aanleg bypass langs Hendrik Algraweg

Aanleg bypass langs Hendrik Algraweg

Vanaf maandag 22 februari start aannemer Reef Infra met de aanleg van een tijdelijke weg, een zogenaamde ‘bypass’, langs de Hendrik Algraweg.
Door de aanleg van deze bypass kan het wegverkeer van het werkverkeer worden gescheiden. Zo ontstaat een zo veilig mogelijke situatie.

Hinder Pypsterbuorren

Voor de aanleg van de bypass wordt grond aangebracht én watergangen gedempt. Het transport maakt gebruik van de Pypsterbuorren. Door de aanvoer van grond, welke plaats vindt met grote machines, kan de weg vervuild raken. Aan het eind van iedere werkdag wordt de straat geveegd.
De aannemer streeft ernaar de hinder zo beperkt mogelijk te houden en de werkzaamheden zo snel en goed mogelijk uit te voeren.