Demontage fontein Europaplein

demontage fontein Europaplein

De voorbereidingen voor de aanleg van het nieuwe Europaplein zijn in volle gang. Om beschadigingen te voorkomen, wordt de fontein tijdens de reconstructie tijdelijk weggehaald. Op 20 januari is het bovengrondse gedeelte van de fontein zorgvuldig gedemonteerd. Dat deel wordt opgeslagen en waar nodig gerestaureerd.

Nieuwsbrief

De fundering, kelder en het bassin blijven liggen. Zodra het bassin is opgehoogd, komt de fontein prominent terug. Lees meer hierover in de nieuwsbrief van januari 2016.