Laatste rondje Ritsumasyl

Laatste rondje Ritsumasyl

Zondag 27 december aanstaande vindt er een bijzondere laatste wandeling plaats over de Westergoabrêge.

Maandag 28 december wordt deze zelfde brug verwijderd, als onderdeel van Project Herinrichting Deinum & Boksum.

Louice Hallema en Jacob Hessels van café restaurant It Holt in Deinum en Ingrid Stinstra zijn de organisatoren van de wandeltocht ‘Laatste Rondje Ritsumasyl’. Stinstra had het idee om de bewuste zondag voor de laatste keer ‘een rondje Rits’ te gaan doen met vriendinnen. Ze vertelde over haar plannen aan de uitbater van It Holt en zo ontstond het idee voor ‘Laatste Rondje Ritsumasyl’. De wandeling vindt plaats op zondag 27 december om 16.00 uur.

Wandelaars kunnen een fakkel of een lichtje meenemen en tijdens de wandeling is er muziek, glühwein en snert en ook zijn er oliebollen.

Aanmelden voor laatste rondje Ritsymasyl

Inmiddels hebben zich al meer dan honderd mensen aangemeld. Wilt u ook meelopen? Belangstellenden kunnen zich opgeven via de Facebookpagina ‘Laatste Rondje Ritsumasyl’ of via een email naar ingridstinstra@live.nl

bron foto: de Huis aan Huis