Verkeershinder Leeuwarden Noord

Verkeershinder

Op vrijdag 4 december zijn er meetwerkzaamheden op de Noordwestelijke invalsweg ter hoogte van het Poptafiadukt (af-en toeritten nummer 23). Dit kan enige verkeershinder veroorzaken.

Omleiding door verkeershinder

De af- en toeritten worden om de beurt afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met een ter plaatse aangegeven omleiding. Om de hinder te beperken worden de werkzaamheden uitgevoerd tussen 9.00 uur en 15.00 uur.

Opvullen van scheurtjes in het wegdek

In het afgelopen jaar zijn in de toplaag van het asfalt kleine scheurtjes ontstaan. Dit komt vaker voor bij nieuw aangelegde wegen. De metingen zijn nodig om te kunnen bepalen of er gerepareerd kan worden. De scheurtjes worden nu al wel met een tijdelijke vulling gevuld, om te voorkomen dat de scheurtjes zich vullen met water en er gevaarlijke situaties ontstaan tijdens vorst.

Lichtmasten vervangen

De afsluiting grijpt de aannemer aan om ook meteen enkele lichtmasten te wisselen.