Verkeershinder Leeuwarden-Noord (afslag 23)

toerit 23 afgesloten

Op vrijdag 30 oktober worden meetwerkzaamheden uitgevoerd op de Noordwestelijke invalsweg ter hoogte van het Poptafiadukt (af-en toeritten nummer 23). Dit kan enige verkeershinder veroorzaken.

Omleiding

De af- en toeritten worden om de beurt afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met een omleiding, deze wordt ter plaatse aangegeven. Om de hinder te beperken worden de werkzaamheden uitgevoerd buiten de spits; om precies te zijn tussen 9.00 uur en 15.00 uur.

Scheurtjes in het wegdek

In het afgelopen jaar zijn in de toplaag van het asfalt kleine scheurtjes ontstaan. Helaas komt dit vaker voor bij nieuw aangelegde wegen. De metingen zijn nodig om te kunnen bepalen of de scheurvorming inmiddels tot stand is gekomen of dat er nieuwe scheurtjes zijn bijgekomen. Als er geen nieuwe scheurvorming is ontstaan kunnen de reparatiewerkzaamheden worden ingepland.