Start aanleg fietspad Skimerwei

fietspad Skimerwei

Vanaf maandag 21 september begint Grutte Fier met de eerste werkzaamheden voor het aanleggen van het fietspad langs de Skimerwei. Deze parallelweg ligt langs de nieuwe Westelijke invalsweg tussen Leeuwarden en Deinum. Nu maken zowel fietsers als landbouw- en lokaal autoverkeer gebruik van de weg. Dit zou tot onveilige situaties kunnen leiden. Straks hebben de fietsers hun eigen weg.

Werkzaamheden

Het werk begint met het aanbrengen van een grote hoeveelheid zand. Dit zandlichaam vormt de voorbelasting. Dit zorgt voor een stabiele ondergrond en voorkomt latere verzakkingen van het fietspad. Tijdens de werkzaamheden is de Skimerwei toegankelijk voor verkeer. Wel met de nodige snelheidsbeperkingen en matige hinder.

Aanleg fietspad

Als de ondergrond voldoende stabiel is, wordt het zand weer weggehaald en wordt het daadwerkelijke fietspad aangelegd. Dat is pas in het voorjaar van volgend jaar. De verwachting is dat de fietsers nog voor de zomer van 2016 gebruik kunnen maken van het nieuwe fietspad.