Nieuwe fietsroute 22 september open

nieuwe fietsroute

Dinsdag 22 september is het nieuwe fietspad tussen Leeuwarden en de dorpen Boksum en Jellum open gegaan. Dit nieuwe fietspad is een kortere route als alternatief voor het huidige fietspad langs de Newtonweg en de Hendrik Algraweg.

Fietscomfort

Het nieuwe fietspad ligt parallel langs de spoorlijn Leeuwarden/Sneek tussen de Ljochtewei en de Boksumerdyk. De route zorgt ervoor dat fietsers geen stopmomenten meer hoeven te maken tussen het fietspad in het aquaduct en de gemeentegrens. Hierdoor wordt het fietscomfort bevorderd. De fietsers zijn door onze mascotte, de Vrij-Baan leeuw, met heerlijke chocolade bonbons opgewacht. Iedereen veel fietsplezier gewenst!