Eerste fietsers over Folsingafiadukt

Folsingafiadukt

Het nieuwe Folsingafiadukt over de Drachtsterweg tussen Zuiderburen en Goutum is vandaag geopend. De eer om hier voor het eerst overheen te fietsen, was aan gedeputeerde Sietske Poepjes en alle basisschoolkinderen van de Wiardaskoalle uit Goutum.

De openingshandeling gebeurde om 19.00 uur. Dit was ook het tijdstip dat de Drachtsterweg en Drachtsterbrug werden afgesloten voor het verkeer. Dit weekend wordt namelijk gewerkt aan de nieuwe weg. Fietsers moeten vanaf nu al over het nieuwe viaduct. Maandag 14 september rond 6.00 uur kan ook het wegverkeer voor het eerst over een nieuw stuk weg rijden.

Bouw gaat door

De werkzaamheden horen bij het project Drachtsterweg en omgeving. Daar wordt de brug vervangen door een aquaduct.  De projectorganisatie heeft de laatste tijd een aantal tegenvallers meegemaakt, met name door de ondergrond. Dit heeft ook tot discussies geleid tussen bouwer Heijmans en de provincie Fryslân.  “Ien ding is dúdlik; de bou giet troch,” licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. “Wy hawwe ôfpraat dat we noch ien kear besykje om dit ûnderinoar op te lossen.  Slagget dit net, dan sille we nei de Raad van Arbitrage om te bepalen wa’t de kosten fan ‘e nije boumetoade en de fertraging betellet.  Dit is yn goed oerlis mei Heijmans besletten. “

Meer tijd

In datzelfde overleg is ook de afspraak gemaakt dat het werk doorgaat, wel met een nieuwe manier van werken. En die werkmethode kost meer tijd. “Ynearsten bluwt ús útgongspunt dat ein 2016 it folsleine projekt klear is. De auto’s ride wol al earder troch it akwadukt.”

Geduld

Sietske Poepjes is zich ervan bewust dat de vertraging en nieuwe bouwmethode voor de omgeving minder plezierig is. Er wordt langer gebouwd en opnieuw kan er geluidsoverlast ontstaan door het aanbrengen van damwanden. “We freegje noch wat langer geduld fan de minsken, dêr bin ik my bewust fan.  Fansels sille wy de oerlêst safolle as mooglik ek beheine. Mar we soargje derfoar dat der in moai akwadukt komt,  mei ek trije fiadukten dêr’t fytsers feilich en makliker passeare kinne. En dêr is it nije Folsingafiadukt alfêst in goed foarbyld fan,” besluit Sietske Poepjes.

fietsroute kaartje
Fiets-wandelroute v.a. 11 september – klik om te vergroten