Nieuwsbrief Julianalaan juni 2015

De aannemer is begonnen met werken aan de parallelweg aan de zuidzijde van de Julianalaan. Alle werkzaamheden op de Julianalaan worden in fasen uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Onlangs zijn ook de parkeerplaatsen en de twee onderlagen van het asfalt aangebracht tot en met het Van Miereveltplantsoen. De deklaag in rood asfalt wordt halverwege augustus op beide parallelwegen tegelijk aangebracht. Ondertussen is de aannemer ook begonnen met dezelfde werkzaamheden aan de noordzijde vanaf de Van Loonstraat. Vanaf Pieterlastmanstraat tot het Oostergoplein starten de werkzaamheden vanaf maandag 15 juni.

Ondertussen…

is de aannemer langs de hoofdrijbaan bezig met het in één keer aanbrengen van de machinaal getrokken trottoirbanden. Dit wordt voor het eerst in Leeuwarden toegepast en is best uniek. Het scheelt tijd en is veiliger voor werknemers. De eerste twee lagen asfalt op de noordzijde van de parallelweg worden op 2 en 3 juli aangebracht. Ook wordt het stuk aan de zuidzijde tussen het Van Miereveltplantsoen en het Oostergoplein hierin direct meegenomen. De aannemer probeert sommige delen van de parallelweg eerder te asfalteren. Mocht dit lukken dan informeert de aannemer u vroegtijdig middels een bewonersbrief. Meer informatie over de stand van zaken leest u in de nieuwsbrief.