Bomen gekapt op het Europaplein

Bomen gekapt op het Europaplein

Dinsdag 19 mei heeft de Gemeente Leeuwarden bomen gekapt op het Europaplein. Dit is nodig om kabels en leidingen te verleggen en het nieuwe plein aan te leggen. Zowel de bezwarencommissie van de gemeente, als de rechtbank in Groningen, hebben eerdere bezwaren tegen de kap van de bomen afgewezen.

Op 12 mei was de zitting bij de rechtbank in Groningen. Maandag 18 mei ontving de gemeente de uitspraak van de rechtbank. Hierin staat dat het verzoek dat is ingediend om het kappen tegen te gaan, is afgewezen.

Een ecoloog heeft onderzocht of er ook vogels aan het nestelen zijn in de bomen. Dit was niet het geval.

Na de kap van de bomen kunnen de nutsbedrijven beginnen met het verleggen en aanleggen van kabels en leidingen. Deze liggen vooral in de voetpaden en parallelwegen langs het plein. De werkzaamheden duren tot het einde van het jaar.