De komende jaren wordt het Van Harinxmakanaal opgewaardeerd om de doorgang te verbeteren voor de scheepvaart en het wegverkeer.

Actuele informatie

Over het project

Wat houdt het project in?

Het werk aan de aquaducten in de Westelijke invalsweg (ter hoogte van de Zwettebrug) en De Haak om Leeuwarden (bij Ritsumasyl) is afgerond. Op 18 december 2014 zijn de aquaducten geopend, tegelijk met de hele Haak om Leeuwarden. Eind 2013 startte het werk bij de Drachtsterbrug, die ook wordt vervangen door een aquaduct. Deze drie projecten vallen onder het programma Leeuwarden Vrij-Baan. Ook is gestart met de N31 Harlingen, inclusief de aanleg van een aquaduct. De Stationsbrug in Franeker zal in de toekomst vervangen gaan worden door een nieuwe brug, de onderhoudswerkzaamheden aan de brug bij Dronryp starten in 2016, en er zullen diverse onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op en rond het kanaal.

De verschillende projecten op en rond het Van Harinxmakanaal bieden ook kansen om in de omgeving noodzakelijke en gewenste werkzaamheden aan te pakken. Het kanaal is na 60 jaar aan onderhoud toe.

Klaar: 2017

Over het Van Harinxmakanaal

Het kanaal begint in de haven van Harlingen. Via de Tsjerk Hiddessluizen loopt het kanaal oostwaarts richting Franeker. Het vervolgt zijn weg naar Leeuwarden waar het kanaal de spoorlijnen Leeuwarden-Harlingen, Leeuwarden-Stavoren en Leeuwarden-Zwolle kruist. Het kanaal loopt vervolgens langs de noord- en oostkant van de Leeuwarder nieuwbouwwijk Zuiderburen. Vlakbij het dorp Suawoude sluit de vaarweg aan op het Prinses Margrietkanaal. Het Van Harinxmakanaal is 37,5 kilometer lang en is bevaarbaar voor schepen met CEMT-klasse IV. Bij uitzondering maakt klasse V gebruik van het kanaal.

Op de hoogte blijven?

Via informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte over de werkzaamheden rond het Van Harinxmakanaal. Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail of bel 058-2844040.

Contactpersoon beroepsvaart

Uw contactpersoon voor vragen betreft het opwaarderen Van Harinxmakanaal is Wim Boogholt. U kunt hem mailen of bellen op 058 - 2925422.

Downloads