Stremming Van Harinxmakanaal bij Harlingen

Van Harinxmakanaal

Op vrijdag 5 februari is er een stremming voor het vaarverkeer tussen 18.00 tot 21.00 uur. Deze stremming is in het Van Harinxmakanaal ter hoogte van de Koningsbrug bij Harlingen. Van 7.00 tot 18.00 kan er op dezelfde plaats mogelijk oponthoud zijn van maximaal 1 uur. Deze stremming is nodig voor de aanleg van het aquaduct in de N31.

Wilt u meer informatie over de aanleg van dit aquaduct of de aanleg van de N31 in het algemeen? Kijk dan op de website van project N31 .