Een warme snack in de kou

Zwettebrug saucijzenbroodjes

Opdrachtgever Leeuwarden Vrij-Baan trakteerde de werknemers van De Boer & De Groot vrijdag 23 februari op een heerlijk warm saucijzenbroodje. Een welkome snack tijden de werkzaamheden in de kou.

Remmingwerk

Na de sloop van de Zwettebrug wordt er hard gewerkt aan het nieuwe remmingwerk ter bescherming van spoorbrug. Hiervoor worden grote buizen de grond in getrild, waarop nu het remmingwerk in aanbouw is. De buisliggers van de noordkant liggen er inmiddels op en zijn geborgd. De komende weken worden de liggers afgelast en vervolgens worden de gordingen aangebracht.

Spoorbrug

De werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat er geen hinder ontstaat bij de bediening van de spoorbrug, die sinds 26 februari weer in gebruik is. Het puntstuk van het remmingwerk is inmiddels gearriveerd over het water richting Leeuwarden. De brughoofden blijven bestaan en vormen straks een natuurlijkvriendelijke omgeving voor allerlei vogels en andere kleine dieren. Het project is eind april klaar.

puntstuk Zwettebrug
Het puntstuk ligt te wachten in het Van Harinxmakanaal bij de Drachtsterweg.

Project sloop Zwettebrug

De Zwettebrug wordt sinds de komst van De Haak om Leeuwarden (2014) niet meer gebruikt. De Zwettebrug in Leeuwarden wordt gesloopt en opgeruimd. De spoorbrug blijft bestaan.
Lees meer over het project op de projectpagina van deze website.