Nacht- en weekendstremmingen Stationsweg door aanleg asfalt

Stremmings-
weekend
3 tot 6 november

 

Update 19.00 uur (zondag 5 november 2017)
De stremming van de Stationsweg is opgeheven. Door de natte weersomstandigheden kan aannemer K_Dekker Infra de belijning niet aanbrengen. Dit wordt op een later tijdstip alsnog gedaan. De Kiss & Ride en de taxistandplaatsen zijn weer naar de voorkant van het stations verhuisd.

Update 16.00 uur (zondag 5 november 2017)
De omleiding voor fietsers naar de fietsenkelder is opgeheven.
De stremming voor het gemotoriseerd verkeer is nog wel van toepassing.

Werkzaamheden

Het laatste stukje van de Stationsweg, richting de kruising met het Zuiderplein krijgt nieuw asfalt. Om dit veilig te kunnen aanleggen gaat de Stationsweg van vrijdag 3 november 20.00 uur tot maandag 6 november 05.30 uur dicht voor gemotoriseerd verkeer, dag en nacht. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden. Voor het autoverkeer zijn er omleidingen, volg daarvoor de bebording. De fietsenstalling, bedrijven en woningen blijven bereikbaar voor voetgangers. Er is bewust gekozen voor een stremmingsweekend om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Naar of van de Fietsenstalling

Voor fietsers die naar de fietsenstalling gaan, geldt een kleine omleiding. Volg de F-borden: vanuit de Van Zwietenstraat ga je linksaf de Baljéestraat in, daarna rechtsaf (Willemskade) en weer rechtsaf naar het Zuiderplein. Op het Zuiderplein ga je rechtsaf richting de fietsenstalling. Daarna volg je de geldende bebording om bij de fietsenstalling te komen en om er ook weer uit te komen. Deze route is niet veranderd.

Let op: Tijdens de weekendstremming is de standplaats voor taxi’s en de K&R achter het station.

Na deze stremmingsweekend is de Stationsweg van het kruispunt Zuiderplein tot aan het kantoor van RWS helemaal klaar en rijdt het verkeer over de nieuwe weg.

Nachtstremmingen 23 tot 25 oktober

Autoverkeer dat in de nachten van 23, 24 en 25 oktober (tussen 22.00 tot 05.30 uur) over de Stationsweg rijdt heeft te maken met hinder. Aannemer K_Dekker voert dan voorbereidende werkzaamheden uit voor het stremmingsweekend van 3 tot 6 november. In de eerste twee nachten kan het autoverkeer langs de werkzaamheden rijden. Houd hierbij wel rekening met hinder en vertraging. In de nacht van 25 op 26 oktober (tussen 22.00 tot 05.30 uur) kan het autoverkeer niet langs de werkzaamheden. Dan is de Stationsweg dicht. Volg dan de omleiding. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de nachtwerkzaamheden. Donderdag 26 oktober 0m 05.30 uur is de weg weer vrij voor het verkeer.

Werkzaamheden tijdens nachtstremmingen

De aannemer verwijdert tijdens deze nachten het oude asfalt en legt de fundering voor het nieuwe asfalt. Hierdoor kan de aannemer in het stremmingsweekend de Stationsweg helemaal afmaken.