Hinder op de Haak bij Leeuwarden

Hinder op de Haak bij Leeuwarden

Op maandag 27 februari tussen 9.30 uur en 13.00 uur worden de af- en toeritten 23 van de N31 De Haak om Leeuwarden beurtelings afgesloten. Rond het Poptafiadukt worden inspectiewerkzaamheden aan het asfalt van de Harlingerstraatweg uitgevoerd.

Hinder op de Haak bij Leeuwarden

Weggebruikers worden omgeleid; deze route wordt door middel van borden ter plaatse aangegeven.

Werkzaamheden

Vorig jaar zijn de scheurtjes in de toplaag van het asfalt hersteld. De weg is op die plaatsen van een nieuwe en sterkere asfaltconstructie voorzien. De inspectie wordt nog enkele keren herhaald om te kijken of de maatregelen afdoende zijn geweest.

Wij streven er uiteraard naar de hinder zo kort mogelijk te houden.