Bomen voor Boksum en Deinum

Bij de Herinrichting van Deinum-Boksum zijn bomen gerooid. Hiervoor komen andere bomen terug. In de laatste week van november begint Reef met het planten van de bomen langs de nieuwe toegangsweg Pypsterbuorren.

Bomen in Deinum

Daarna volgt beplanting van de bomen bij het sportcomplex, de Spoorstrjitte, de rotonde westzijde, het station en de parkzone in Deinum. De plantperiode duurt ongeveer 3 à 4 weken.

Beplanting in voorjaar 2017

Langs de Hegedyk bij de spooronderdoorgang en het gebied oostzijde rotonde / Boksumer Soal / fietstunnel kan nu nog niet geplant worden. Hiervoor moeten de bouwwerkzaamheden eerst zijn afgerond. In het voorjaar van 2017 worden hier ook bomen geplant.

Rietplanten

Begin december gaan starten we ook met het aanbrengen van rietplanten aan weerszijden van de Vaart. Voor zover dat mogelijk is. De rietplanters komen waarschijnlijk in  het voorjaar nog een keer terug komen om het restant van het riet te planten.