Reservedag damwanden 28-11 niet meer nodig

Reservedag damwanden 28-11 niet meer nodig

Het trillend op diepte brengen van damwanden bij de noordelijke toerit van het aquaduct in de Drachtsterweg verloopt voorspoediger dan gedacht.
Vandaag wordt 1,5 uur langer doorgewerkt zodat er op de reservedag maandag 28 november niet meer getrild hoeft te worden.
Vorige week had Heijmans aangegeven extra reservedagen nodig te hebben waaronder vandaag (maandag 21) én volgende week maandag 28 november. Die laatste is nu dus niet meer nodig.

Damwanden noordzijde afronden op 21 november

Om de werkzaamheden vandaag geheel af te ronden, wordt er niet tot 15:00 uur maar tot 16:30 uur getrild.
Daarmee zijn alle damwanden aan de noordzijde van het kanaal op diepte aangebracht.

Planning

Er worden op dit moment nog palen aangebracht in dit deel van de toerit. Hierna kan de toerit verder ontgraven worden waarna het wordt  opgebouwd met vloeren en wanden.