Onderwaterbeton aquaduct Drachtsterweg

Onderwater beton storten

Afgelopen vrijdag 4 december is gestart met het storten van onderwater beton ten behoeve van de bodem van het tweede aquaductdeel in het kanaal van project Drachtsterweg en omgeving.
Het beton wordt gestort in de bouwkuip die nu vol staat met water. Toepassing van deze bouwmethode die ‘onderwaterbeton’ wordt genoemd, is aantrekkelijk omdat droogleggen van een bouwput duur is én zettingsgevaar voor de omgeving kan veroorzaken. Als een ontgraven bouwkuip zonder onderwaterbeton wordt leeggepompt dan zal de bodem van de bouwkuip, door de hoge waterdruk aan de onderzijde, openbarsten.

storten onderwater beton
Storten onderwater beton

Speciaal beton

Het beton heeft een speciaal mengsel wat onder water goed verspreid, goed verdicht en ook uithardt. Door het gewicht van deze circa 1 meter dikke laag kan na het uitharden de bouwkuip worden leeggepompt zonder dat de bodem barst.

Ankerpalen

Direct ten zuiden van de bypass Weideflora – Stinzenflora zijn in de afgelopen tien dagen met een grote kraan ankerpalen voor het resterende deel van de noordelijke toerit gemaakt.
In het overige deel van de noordelijke toerit waren vorig jaar al ankerpalen aangebracht. Deze grote kraan gebruikt een andere techniek waardoor bijna alle palen na twee weken al aangebracht zijn.

Ankers bevestigen
Ankerpalen aanbrengen

Het samenspel van ankerpalen en onderwaterbeton zorgen ervoor dat de bodem van de bouwkuip na leegpompen niet opbarst en dat het aquaduct met toeritten in de toekomst niet opdrijft.

Medio januari volgt een zelfde soort betonstort in de noordelijke toerit van het aquaduct. De omvang van deze onderwaterbetonstort is vier keer zo groot en duurt ook circa vier keer zo lang.