Aan het werk op de Overijsselselaan

Door het slechte weer hebben de werkzaamheden aan het oostelijke deel van de Overijsselselaan, stad in, vertraging opgelopen. De ondergrond was te nat om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wanneer de werkzaamheden aan de oostelijke weghelft klaar zijn is op dit moment nog niet bekend. Van 21 maart tot 27 mei vinden de werkzaamheden aan de westelijke weghelft, stad uit, plaats. In tussentijd legt de aannemer het werk neer in verband met de winterperiode. Tijdens de winterperiode is de ‘normale’ verkeersituatie van kracht. Er zijn dan 2 rijstroken stad in, en 2 rijstroken stad uit beschikbaar.

Maatregelen Overijsselselaan

De afgelopen periode zijn er maatregelen getroffen om de duidelijkheid voor de weggebruikers op de Overijsselselaan te verbeteren. De gele belijning is opnieuw aangebracht om de zichtbaarheid te verbeteren. In het midden van de rijbaan staan rijbaangeleiders om automobilisten in de goede banen te leiden. Daarnaast zijn ook maatregelen getroffen om het verkeer beter door te laten stromen. De afstemming van de verkeerslichten bij de kruising Goutum aangepast, en het verkeer richting het centrum wordt op werkdagen ’s ochtends van 07.00 tot 09.00 uur via elektronische borden bij Wirdum naar de Westelijke invalsweg geleid.

Meer weten? Lees alles in de nieuwsbrief van de Overijsselselaan.