Herinrichten Newtonlaan

Newtonlaan

Vanaf woensdag 7 oktober begint aannemer Grutte Fier met (de voorbereidingen voor) het herinrichten van de Newtonlaan.
Het bedrijventerrein De Zwette V blijft gedurende de werkzaamheden gewoon bereikbaar. Wel kan af en toe enig oponthoud ontstaan op deze verbindingsweg. Fietsers worden omgeleid via het nieuwe fietspad langs het spoor.

Terug naar oude situatie

In verband met de aanleg van het Margaretha Zelle Aquaduct en de nieuwe westelijke invalsweg naar Leeuwarden, is de Newtonlaan (inclusief rotonde) tijdelijk omgebouwd om de veranderde verkeersstromen goed af te kunnen wikkelen. Nu de definitieve situatie al weer een poosje in gebruik is, worden de weg en rotonde  weer teruggebouwd naar de oorspronkelijke situatie.

Planning

De verwachting is dat alle werkzaamheden binnen een kleine 7 weken zijn afgerond. De voorbereidingen beginnen op woensdag 7 oktober; het opbreken van het oude asfalt en het aanbrengen van het nieuwe asfalt volgen later. Naar verwachting zijn de weg en rotonde medio november helemaal klaar.