Onderzoek lek Drachtsterweg

Het onderzoek naar het vermoedelijke lek aan de zuidkant van de nieuwe verdiepte Drachtsterweg is nog in volle gang. Halverwege mei werd geconstateerd dat het grondwater daar te hoog staat onder de rijbaan waardoor de geplande weekendstremming met Pinksteren en ingebruikname van het zuidelijk deel van de Drachtsterweg niet door kon gaan. Dit komt waarschijnlijk door één of meerdere lekkages in de bodem of wanden van de verdiepte ligging. De aannemer is momenteel druk bezig deze lekkages op te sporen. Vanwege de grote omvang van het onderzoeksgebied (de hele verdiepte ligging) en de onbekendheid van oorzaak en mogelijke oplossing, is de duur van de vertraging nog niet precies te voorspellen. De verwachting is nu dat de werkzaamheden aan de zuidkant een vervolg krijgen rond halverwege augustus 2015.

Het bouwen van een aquaduct is een complex infrastructureel project waarbij zich tijdens de bouw altijd bepaalde moeilijkheden kunnen voordoen. Helaas is het projectbureau daar nu twee keer tegen aan gelopen. Een vervelende situatie, maar wel oplosbaar. Over de precieze consequenties wordt u later op de hoogte gebracht.