Een fietspad dat zorgt voor de verbinding tussen Warten en Zuiderburen. De aanleg van dit pad scheelt fietsers zo'n 16 km omfietsen.

Actuele informatie

Over het project

Wat houdt het project in?

Het besluit tot de aanleg van dit fietspad werd genomen door de gemeenteraad van Boarnsterhim. Alle werkzaamheden zijn inmiddels verricht. Vanwege de herindeling heeft Vrij-Baan voor de uitvoering gezorgd. Het fietspad gaat onder het aquaduct Langdeel door en komt uit aan de andere kant van de Wâldwei (N31). Loonbedrijf Nauta uit Grou groef een nieuwe sloot en legde de fundering van het eerste deel van het fietspad aan. Het pad heeft hier aan twee kanten sloten, die dienen als veekering. De grond uit de nieuwe sloot is, op verzoek van de landeigenaar, gebruikt voor het dempen van een aantal kleine sloten. Ook is er een beweegbare fiets- en voetgangersbrug over de Nauwe Greuns gerealiseerd. Voor de boten is de brug 24 uur per dag te bedienen. De fiets- en wandelroutes door Hempens Teerns en Goutum sluiten aan op de beweegbare brug.

Het fietspad is af. Het fietspad is op 2 mei 2014 opengesteld.

Downloads