De Heliconweg is opnieuw ingericht en Wethouder Koster heeft op 2 december 2010 de Heliconweg officieel geopend.

Actuele informatie

Over het project

Wat houdt het project in?

Door de nieuwe inrichting kan het verkeer beter doorstromen, blijft Leeuwarden bereikbaar en ziet de stadsring er mooier uit. Op de Heliconweg is gerealiseerd:

  • Twee rijstroken voor doorgaand verkeer
  • Groene middenberm
  • Ledverlichting
  • Parallelwegen voor langzaam verkeer (fietsers, voetgangers, auto’s)
  • Parkeerplaatsen
  • Bomen
  • Turborotondes Snekertrekweg en Tesselschadestraat

Twintigduizend auto’s

De Heliconweg is een belangrijk onderdeel van de stadsring. Dagelijks passeren hier ruim twintigduizend auto’s. Vooral in de spits stond het verkeer vaak vast. Met de nieuwe inrichting kan het verkeer beter doorstromen en blijft Leeuwarden bereikbaar. Tegelijk ziet de stadsring er mooier uit. Deze indeling van de weg wordt de standaard voor de stadsring tussen Valeriusplein en Oostergoplein.

Start: half maart 2010
Klaar: 2 december 2010