Vlotte doorvaart en minder oponthoud water- en wegverkeer door Blauwe golf

Blauwe Golf Leeuwarden
Blauwe Golf Leeuwarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen Werk Slim, Reis Slim werkt Rijkswaterstaat samen met haar partners aan Blauwe Golf. De Blauwe Golf beoogt een vlotte doorvaart voor schepen en weinig oponthoud voor het wegverkeer door openstaande bruggen. Voor weg- en waterverkeer betekent dit tijdwinst en goede doorstroom.

Informatie uitwisselen

De tijdwinst en minder oponthoud behalen we door betere informatie-uitwisseling tussen de vaar- en wegbeheerders, de scheepvaart en het wegverkeer. Bijvoorbeeld informatie over openingstijden van bruggen voor de weggebruikers en de beschikbaarheid van ligplaatsen voor de beroepsvaart.

Daarnaast wordt energie gezet op het real time informeren van de vaar- en/of weggebruiker. Op diverse bruggen wordt bijvoorbeeld een systeem geïnstalleerd waarmee de status van de brug digitaal zichtbaar wordt (open/dicht). Deze real time gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt in routeplanners.

www.blauwegolfverbindend.nl