Kunst en kunstenaars op de westelijke invalsweg

Frank Havermans

Frank Havermans (Breda, 1967) studeerde architectonische vormgeving aan de Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Joost te Breda. Zijn afstudeerproject werd in 1993 bekroond met de publieksprijs van de beroepsvereniging Nederlandse interieurarchitecten (BNI). In 1996 en in 2006 won hij de houtarchitectuurprijs. Zijn werk was onder meer buiten Nederland te zien op de 7e Architectuurbiënnale in São Paulo. Deze inzending van het Nederlands Architectuurinstituut – getiteld “Tangible Traces – Dutch Architecture and Design in the making” – was daarna ook te zien in Hongkong, Wenen, Jakarta en in Arnhem. In Nederland werd zijn werk onder meer geëxposeerd in het Van Abbemuseum in Eindhoven, in Fort Asperen en in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch.

Havermans is werkzaam als installatiekunstenaar. Hij ontwerpt diverse architectonische installaties. De kunstenaar zoekt in zijn werk altijd naar aanleidingen en inspiratiebronnen uit de directe omgeving om deze vervolgens te gebruiken in zijn ontwerpen. Een gelaagde mix van herkenbaarheid en vervreemding in combinatie met constructieve uitdagingen laden een werk op.

Meer informatie over het zijn werk is te vinden op de website van Frank Havermans.

Karin Van Pinxteren

Karin Van Pinxteren (‘s-Hertogenbosch, 1967) studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Joost in Breda. Haar werk ontstaat door het schakelen tussen het denken in de 2e en 3e dimensie, vanuit haar opleidingen als grafisch ontwerper en architectonisch vormgever, de persoonlijke vragen die haar bezig houden en/of het thema waarvoor ze wordt  uitgenodigd.

Meer informatie over het haar werk is te vinden op de website van Karin van Pinxteren.

Kunstwerk van Frank Havermans op het Stephenson Viaduct (januari 2018)

De kunstenaar heeft bij zijn ontwerp voor een kunstwerk op het Stephensonviaduct rekening gehouden met het industriële karakter van de omgeving. Daarbij  heeft hij zijn ontwerp geïnspireerd op  de technische tekeningen van het viaduct. Bij het maken van zijn ontwerp, dat in staal is uitgevoerd, werd hij getroffen door de onderkant van het viaduct. Het zware karakter van de betonbalken die er geheel vanzelfsprekend uit zien vond hij bijzonder en wilde hij benadrukken. Ook wilde hij een verbinding leggen tussen bovendeks en onderdeks. Het lichtbaken van de sculptuur herinnert aan de eerste mijnlamp, ontwikkeld door George Stephenson, een beroemde Engelse ingenieur in de eerste helft van de 19e eeuw, wiens naam het viaduct draagt. Het kunstwerk is in staal uitgevoerd.

Aangepast schetsontwerp Stephenson Viaduct.msg

Kunstwerk Margaretha Zelle Akwadukt 

Het kunstwerk van Frank Havermans in samenwerking met Karin van Pinxteren voor het Margaretha Zelle Akwadukt, dat de titel ‘H-21’ draagt, is uitgevoerd in keramiek en in 2015 geplaatst. Margaretha Zelle is de meisjesnaam van Mata Hari dat Maleis is voor ‘onder het oog van de dageraad’ oftewel de zon. Gekozen is om in het motief van de betegeling haar codenaam te plaatsen in opgedeelde morsetekens. Zo is haar merknaam versleuteld in het ontwerp dat haar spionagenaam H-21 draagt. Over de gehele lengte staat drie keer MATA HARI.

Margaretha Zelle Akwadukt

Kunstwerk fietsonderdoorgang Sylsterrak

Het kunstwerk van Frank Havermans in samenwerking met Karin van Pinxteren voor de fietsonderdoorgang Sylsterrak, dat als titel ‘Onder H-21’draagt, is uitgevoerd in keramiek en in 2015 geplaatst. De morse typologie van het Margaretha Zelle Akwadukt staat in relatie met deze onderdoorgang in Sylsterrak voor boten en fietsers. De zin ‘onder het oog van de dageraad’ verwijst naar de Maleise betekenis van de naam Mata Hari en staat hier in morse per woord in de tegelvlakken genoteerd.

fietsonderdoorgang Sylsterrak