Fossylfrij Fryslân kan Werk Slim, Reis Slim versterken

www.fossylfrijfryslan.frl
www.fossylfrijfryslan.frl

Relatie bereikbaarheid en duurzaamheid

Momenteel kijken we samen met Werk Slim, Reis Slim en de aangesloten (WSRS)partners naar de mogelijkheden om de relatie tussen bereikbaarheid en duurzaamheid te bestendigen. De bereikbaarheidsdoelstelling hebben we grotendeels gehaald. De 1000 spitsmijdingen zijn bijna gerealiseerd. We richten ons voor de borging van de ingezette koers niet meer alleen op de bereikbaarheid maar ook op duurzaamheid. We willen concrete stappen maken voor schonere lucht en minder CO2 uitstoot. LF2018 – en dan met name de Elfwegentocht vanuit Fossylfrij Fryslân (FFF) kan ons daar bijvoorbeeld bij helpen.

De Elfwegentocht van Fossylfrij Fryslân

Het ministerie van IenM, de regionale overheidspartners en het (regionale) bedrijfsleven werken samen om de werkgeversaanpak, technologische ontwikkelingen (o.a. via intelligente transportsystemen), stadsdistributie en fietsmaatregelen te continueren. Met het thema Duurzaamheid (zoals met de Elfwegentocht) denken we de bestaande projecten van WSRS nog verder te versterken.  De doelstelling van deze Elfwegentocht komt namelijk sterk overeen met de doelstelling van WSRS: mobiliteit en duurzaamheid realiseren.

Meer weten over FFF?

Wilt u weten wat FFF en de Elfwegentocht voor jou als werkgever kan betekenen om duurzaamheid te creëren en de automobiliteit te verminderen? Kijkt u dan voor meer informatie op http://fossylfrijfryslan.frl/.