Ontwikkelagenda Noord – Nederland

Inwoners van Noord-Nederland snel en comfortabel van deur tot deur brengen met het openbaar vervoer. Dat is de ambitie van de provincies en gemeenten verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), de provincie Overijssel en NS. Om deze ambitie waar te maken werken de partijen samen aan de Ontwikkelagenda
Noord-Nederland 2012-2025.

Ontwikkelagenda Noord – Nederland 2012-2025

Meer, meer, meer

Meer treinen, meer stations, meer overstapmogelijkheden, meer service en betere aansluiting tussen bus en trein op
trajecten in Noord-Nederland waar NS rijdt. Kortom, alle mogelijke inspanningen om het voor de reiziger met het openbaar vervoer in Noord-Nederland zo makkelijk en aangenaam mogelijk te maken en deze een aantrekkelijk alternatief te bieden voor de auto.