Nieuwsbrief Westelijke invalsweg oktober 2016

In de nieuwsbrief van oktober 2016 leest u over de werkzaamheden die gedaan zijn op de Snekertrekweg, maar ook over de werkzaamheden op de Marshallweg. Zo is de doorsteek tussen de Snekertrekweg en de Marshallweg al gemaakt en begint de aannemer met de werkzaamheden aan de rotonde op hetzelfde kruispunt.

Nieuwsbrief Westelijke invalsweg oktober 2016