Nieuwsbrief stationsgebied september 2016

In de nieuwsbrief van september 2016 leest u over de werkzaamheden in de herfst. Er is begonnen met het werk aan de fietsenstalling en het werk aan het nieuwe busstation, het fiets- en voetpad langs de Zuidersingel en de lange Marktstraat gaat door.

Nieuwsbrief stationsgebied september 2016