Bedrijf aanmelden

55 werkgevers gingen u voor. Als partner van Werk Slim, Reis Slim levert u een belangrijke bijdrage aan uw eigen bereikbaarheid én aan de bereikbaarheid van de regio Leeuwarden. Bespaar kosten op parkeren en huisvesting, onderneem duurzamer, draag bij aan de vitaliteit van uw werknemers en blijf aantrekkelijk voor nieuwe werknemers. En u helpt Leeuwarden klaar te zijn voor Culturele Hoofdstad 2018.

U maakt gebruik van de producten en diensten van Werk Slim, Reis Slim. Deze helpen u en uw werknemers nog slimmer te werken en te reizen. Op vertoon van de speciale Werk Slim, Reis Slim Voordeelpas koopt u bijvoorbeeld een (elektrische) fiets/scooter en andere bijzondere voertuigen met aanzienlijke korting.

Wat kunt u van Werk Slim, Reis Slim verwachten?

Werk Slim, Reis Slim werkt vanuit de vraag van de werkgevers. Samen met de werkgevers voert Werk Slim, Reis Slim maatregelen uit:

  • Stimuleren van ‘Het Nieuwe Werken’/ Slimmer werken: plaats en tijdonafhankelijk
  • Stimuleren E-conferencing: elektronisch/ op afstand overleggen
  • Het gebruik van de (elektrische)fiets stimuleren en e-voertuigen zoals de e-scooter
  • Het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren
  • Kennis opdoen en uitwisselen tijdens seminars/ bijeenkomsten speciaal georganiseerd voor partners.

Met de uitvoering van deze maatregelen bereiken we kostenbesparing, meer tevredenheid bij werknemers, minder autokilometers, tijdwinst, vitalere werknemers, minder ziekteverzuim en bent u voorbereid op nieuwe generaties op de arbeidsmarkt.

Organisatie met 80+ werknemers

Organisaties/bedrijven met meer dan 80 werknemers ondertekenen een ambitieverklaring. Deze bedrijven spannen zich, vrijwillig maar niet vrijblijvend, in om de voltooide en nog uit te voeren investeringen door de overheid in infrastructuur en OV zo goed mogelijk te benutten. Zij voeren in de eigen organisatie maatregelen door om slimmer te werken en slimmer te reizen. Zij stimuleren andere organisaties daarin hetzelfde te doen. Hierbij kan gedacht worden aan slimmer werken, persoonlijk mobiliteitsbudget, parkeermanagement, bevorderen transferia, stimuleren fietsen naar het werk etc.

Einstein_Mobiel

Aanmelden

Voor het aanmelden als partner én voor meer informatie kunt u terecht bij Martin Dijkstra, programmaregisseur Werk Slim, Reis Slim regio Leeuwarden. Telefoonnummer: 058-2844040, e-mailadres: werkslimreisslim@vrij-baan.nl.

Organisatie met 20 – 80 werknemers

Werkgevers van deze grootte melden zich aan door een mail te sturen naar werkslimreisslim@vrij-baan.nl. Ook zij profiteren van de voordelen voor zowel werkgever als werknemers en kunnen gebruik maken van de producten en diensten van Werk Slim, Reis Slim | Leeuwarden Vrij-Baan.