Werk Slim, Reis Slim wil in nauwe samenwerking met Leeuwarder bedrijven en organisaties een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid van Leeuwarden door:
  • Met slimme vormen van reizen en werken zo veel mogelijk de spitsen te mijden.
  • Flexibiliteit in reizen en werken staat hierbij centraal.
  • Slimste reisformule voor bedrijf en omgeving samenstellen.

Actuele informatie

Deelnemende bedrijven

Over het project

Wat houdt Werk Slim, Reis Slim in?

Werk Slim, Reis Slim is het mobiliteitsmanagementproject binnen Leeuwarden Vrij-Baan. Leeuwarden wil haar positie als hoofdstad van Fryslân verder uitbouwen door slimme en duurzame maatregelen te treffen die helpen de regio Leeuwarden en Fryslân beter bereikbaar te maken en te houden op een duurzame manier. De doelstelling van Werk Slim, Reis Slim is dat er tijdens de spitstijden minder auto’s op de weg rijden. Dat doen we in nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties in Leeuwarden door slim en duurzaam te werken en reizen, het gebruik van de (elektrische) fiets en het OV te stimuleren.

Werk Slim   Reis Slim  Bedrijf aanmelden

Nederland heeft een grote klimaatopdracht, waarvan de mobiliteit een belangrijk onderdeel uitmaakt. Noord-Nederland (Fryslân, Groningen en Drenthe) slaan de handen ineen om samen met haar bedrijven en gemeenten een versnelling door te voeren naar een fossielvrije en uiteindelijk emissieloze toekomst. Noord-Nederland neemt al een koppositie in op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit en ziet de kans dit te versnellen en te versterken door een Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland samen met het Rijk, de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijs.

Slimme en duurzame mobiliteit 2018 – 2021

Op de hoogte blijven?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Werk Slim, Reis Slim.

Downloads