Tussen Leeuwarden en Heerenveen wordt station Werpsterhoeke aangelegd. Een nieuw station met een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers én een onderdoorgang voor snelverkeer.

Actuele informatie

Over het project

Wat houdt dit project in?

Het project omvat de aanleg van een station en van twee onderdoorgangen (één voor fietsers en voetgangers en één voor snelverkeer) ter hoogte van Leeuwarden – Werpsterhoek. Het station en de onderdoorgangen maken deel uit van de gebiedsontwikkeling Leeuwarden Zuidwest. Het project wordt in fases uitgevoerd. In fase 1 worden beide onderdoorgangen gerealiseerd. In fase 2 volgt het station.

Het station komt aan het bestaande spoor tussen Leeuwarden en Heerenveen, ter hoogte van de Werpsterhoek. De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers komt gelijk ten noorden van het station en is tevens een van de ontsluitingen van het station. De onderdoorgang voor het autoverkeer komt ten zuiden van het station. Provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en ProRail werken gezamenlijk aan dit project.

Onderdoorgangen

Het project wordt in fases uitgevoerd. De eerste fase, de bouw van de twee onderdoorgangen, is in 2015 gestart. Na 2018 volgt het station. De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers biedt dan ook toegang tot de perrons. De totale kosten van dit project bedragen 30 miljoen euro. Fase 1 kost 21 miljoen euro.

De aanleg van de onderdoorgangen verbetert de veiligheid. Dit is nodig omdat het aantal treinen tussen Leeuwarden en Meppel/Zwolle wordt uitgebreid naar 4 per uur (voor meer info zie de pagina over Extra treinen Leeuwarden – Zwolle).  Het verkeer op de overwegen Nije Werpsterdyk en Barra Hûs neemt af na ingebruikname van de onderdoorgangen. De overweg Nije Werpsterdyk wordt dan zelfs overbodig en kan afgesloten worden. Een voordeel van de gefaseerde aanleg is dat een substantieel deel van het beschikbare budget nu al geïnvesteerd kan worden.

Landschappelijke inpassing

Precies op het punt waar het spoor de oude dijk van de voormalige Middelzee doorkruist komt de onderdoorgang voor fietsers. In een samenspel tussen architect en het kwaliteitsteam Leeuwarden-Zuidwest (deze is samengesteld uit medewerkers van Rijk, provincie en gemeenten en adviseert onafhankelijk over ruimtelijke kwaliteit en architectuur) is een schetsontwerp tot stand gekomen dat de oude dijk en het functionele gebruik van het fietspad combineert. Beide onderdoorgangen krijgen groene taluds.

Ook een P+R locatie

Station Leeuwarden Werpsterhoeke voorziet in een goede ontsluiting van Nieuw Stroomland en De Zuidlanden, met circa 6500 woningen, bedrijvigheid en recreatie. Het station Werpsterhoeke biedt reizigers een rechtstreekse treinverbinding met Leeuwarden en van daaruit aansluiting op regionale diensten naar Stavoren, Harlingen en Groningen, alsmede een verbinding met de Randstad. Het station is ook een P+R locatie. Reizigers uit de omgeving, die het centrum van Leeuwarden met de auto willen mijden, kunnen hier de trein nemen.

Planning

In mei 2016 werden de twee spoordekken op hun definitieve plek gereden. Eén voor de onderdoorgang voor het autoverkeer en één voor de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Beide onderdoorgang zijn medio 2018 gereed.

 

Filmpje inrijden onderdoorgangen mei 2016

https://www.youtube.com/watch?v=kJ2V5XDleEw

Filmpje van de werkzaamheden in oktober 2015

Op de hoogte blijven?

Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden. Via www.vrij-baan.nl, nieuwsbrieven of bijeenkomsten. Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief over het Station Werpsterhoeke ontvangen? Stuur ons dan een mail of bel 058-2844040.

Downloads