De Zwettebrug wordt sinds de komst van de Haak om Leeuwarden (2014) niet meer gebruikt. In het Tracébesluit 2010 is bepaald dat de brug geheel opgeruimd wordt. De beide beweegbare delen zijn in het najaar van 2016 al verwijderd. De verdere sloop wordt in opdracht van de provincie Fryslân door aannemer De Boer & De Groot uit Harlingen uitgevoerd.

Actuele informatie

Over het project

Wat houdt het project in? De Zwettebrug in Leeuwarden wordt gesloopt en opgeruimd. De spoorbrug blijft bestaan. Er komen nieuwe remmingswerken.

 

Op de hoogte blijven?

Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden. Heeft u vragen? Stuur ons dan gerust een mail of bel (058) 284 40 40.