Nieuwsbrief Europaplein Leeuwarden juni 2017

In deze nieuwsbrief Europaplein Leeuwarden juni 2017 leest u meer over de werkzaamheden van Leeuwarden Vrij-Baan op het Europaplein in Leeuwarden: de aanleg van de tunneldekken, de kwelschermen, het doorwerken in de weekenden en avonden, de stremmingen, de herplaatsing van de… Lees verder

Nieuwsbrief stationsgebied mei 2017

De betonconstructie voor de uitbreiding van de fietsenkelder is klaar. De komende maanden werkt de aannemer aan de verbinding met de huidige fietsenkelder en natuurlijk de binnenzijde. Ook het straten met gele klinkers vordert gestaag en de contouren van het… Lees verder

Nieuwsbrief Europaplein april 2017

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de aanleg van de fietstunnels, Girlsday 2017, de communicatie rondom de werkzaamheden en maakt u kennis met Harold Rakers, de omgevingsmanager op het Europaplein. LW VB Project Nieuwsbrief Europaplein 33-7LR

Nieuwsbrief Europaplein maart 2017

In de nieuwsbrief van maart 2017 leest u over voortgang van de werkzaamheden aan het Europaplein; de ontsluiting van de Schrijversbuurt op de Heliconweg met de verkeersomleiding die er is op de dag dat de duiker aangelegd; de aanleg van het fietspad langs het bestaande wandelpad; het… Lees verder

Nieuwsbrief stationsgebied september 2016

In de nieuwsbrief van september 2016 leest u over de werkzaamheden in de herfst. Er is begonnen met het werk aan de fietsenstalling en het werk aan het nieuwe busstation, het fiets- en voetpad langs de Zuidersingel en de lange… Lees verder

Europaplein: het fietst, loopt en rijdt even aan

  Hier vindt u informatie over de verkeersmaatregelen die vanaf maandag 19 september gelden rondom de Harlingerstraatweg-West en het Europaplein in Leeuwarden in het kader van de werkzaamheden voor de Herinrichting van het Europaplein. Het fiets, loopt en rijdt daarom even anders.… Lees verder