Rotonde Julianalaan bijna klaar

Julianalaan juli 2015

De werkzaamheden aan de Julianalaan vorderen snel. De rotonde bij de Surinamestaat en Hobbemastraat wordt nu vernieuwd. De rotonde wordt in 2 etappes aangepakt. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer altijd over de rotonde. De zijstraat aan de kant waar… Lees verder

Overlast voor fietsers langs Brédyk

fietsen

Leeuwarden Vrij-Baan werken aan de Brédyk bij kruispunt Goutum Sud. Dit veroorzaakt overlast voor fietsers. Vanaf 20 juni wordt het fietsen weer iets makkelijker. De meest noordelijke tijdelijke bypass is dan namelijk niet meer nodig. De nieuwe weg is op… Lees verder

Nieuwsbrief Julianalaan juni 2015

De aannemer is begonnen met werken aan de parallelweg aan de zuidzijde van de Julianalaan. Alle werkzaamheden op de Julianalaan worden in fasen uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Onlangs zijn ook de parkeerplaatsen en de twee onderlagen… Lees verder

Brug Ritsumasyl afgesloten

Sinds afgelopen vrijdag is de brug in Ritsumasyl afgesloten voor weggebruikers. Met het openen van de parallelweg naast De Haak om Leeuwarden is er een nieuwe route ontstaan voor landbouw- en bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer tussen Marsum en Deinum kan dus niet… Lees verder

Nieuw groen Tesselschadestraat

Met een werkgroep van buurtbewoners is er afgelopen winter een plan gemaakt voor het plantsoen aan de Ruusbroecstraat/Tesselschadestraat. De werkgroepleden vinden het huidige plantsoen niet mooi. Het moet worden opgeknapt en er moet kleur, in de vorm van bloemen worden… Lees verder

Deel voetpad Weideflora afgesloten

Gedurende de bouw van het viaduct in Aldlân is (een deel van) het voetpad noordwestelijk van de Drachtsterweg afgesloten. Op het kaartje is aangegeven om welk gedeelte het gaat. De alternatieve route loopt via het Raaigras. Afgelopen vrijdag is de… Lees verder

Ontwerp Julianalaan zichtbaar

Leeuwarden Vrij-Baan is volop bezig met de herinrichting van de Julianalaan. Aan één kant ligt de parallelweg er volledig uit. Hier worden het voetpad, de parkeervakken en de nieuwe parallelweg zichtbaar. Ook worden de plantvakken aangebracht, waar de toekomstige bomen… Lees verder